Care sunt obiectivele unui plan de marketing digital?

Există două elemente principale: natura obiectivelor şi forma în care acestea se exprimă în planul de marketing. După natură, obiectivele de marketing pot fi cantitative şi calitative. Este recomandat ca cele două tipuri să fie trecute separat în planul de marketing, pentru că fiecare dintre acestea necesită folosirea unor metode specifice de implementare a campaniei şi, ulterior, a unor instrumente aparte de măsurare a rezultatelor obţinute.

Obiectivele cantitative de marketing: creşterea vânzărilor, creşterea cotei de piaţă, creşterea traficului pe site, reducerea costurilor de PPC.
Dintre obiectivele calitative de marketing, amintim: creşterea notorietăţii unui produs/serviciu, poziţionarea/repoziţionarea unui brand/produs/serviciu, îmbunătăţirea atitudinii clienţilor vizavi de un brand/produs/serviciu.